Melati van Java (1853-1927): de eerste grote Indische romancière


La Renzoni

La Renzoni

Rosa Marina

Rosa Marina

La Renzoni (1881)
In 1916 werd een gedramatiseerde verfilming van deze roman uitgebracht, met Annie Bos als titelheldin. Ach, wat zouden wij deze film graag zien! De geschiedenis in de roman verhaalt over Alda, dochter van een burgerlijke vrouw en een bohemien-tenor. Zij ontvlucht haar milieu. Na haar dood wordt Alda door de familie op kostschool gedaan en daarna in de huiselijke kring opgevoed. Zij trouwt, krijgt kinderen maar haar grote gave, kunnen zingen, wil ze niet verloochenen. Door tussenkomst van haar vader verlaat Alda haar gezin. Ze viert triomfen. Het internationale publiek ligt aan haar voeten. Maar dan keert het tij... Een aangrijpende roman is La Renzoni zeker. Talenten, gezinsgeluk, Godsgeloof en wereldse genoegens... en af en toe een man die verzucht naar Indië te willen vluchten als het leven hem te ingewikkeld wordt. Wie wil weten hoe het afloopt, kan La Renzoni nu lezen.

Rosa Marina (1892)
Plicht, liefde en ijdelheid strijden met elkaar in deze roman. De titelheldin is een Indisch meisje, fraai van uiterlijk, hoogstaand van innerlijk. Ze raakt verzeild in een huwelijk, in een spanningsveld met een oudere man en bevecht een boze stiefvader. Hollandse roman met Indische elementen.