Melati van Java (1853-1927): de eerste grote Indische romancière


De jonkvrouwe van Groenerode

De jonkvrouwe van Groenerode

Johan's Avontuuur

Johan's Avontuuur

Het juweelkistje van Tante Jet

Het juweelkistje van Tante Jet

De jonkvrouwe van Groenerode (1874)
Eugenie de Lody is een Indisch meisje, dat - aan het begin van de roman - verpietert op een kasteel te Groenerode. Ze is mooi, intelligent en zou het liefste een jongen zijn. Of schrijven. Zulke verlangens gecombineerd met een ongewoon zelfstandig karakter leiden onvermijdelijk tot problemen in deze tijd. Maar Eugenie weet uiteindelijk te triomferen. De roman kent een onverwacht happy end, op een wijze die vele lezeressen diep genoegen zal hebben gedaan. Binnen de korste keren beleefde de roman een tweede druk.

Johan's Avontuuur (1890)
Hoe Johan van Schemerhoorn in de handen valt van een hadji, gered wordt door Birin en uiteindelijk tot het inzicht komt dat hij moet zijn wat hij is: een Hollands jongetje. Interessante kijkjes in een vroege koranschool, gevaren van het oerwoud en de ongeschreven wet die Melati etaleert over de juiste plaats voor alle mensen in de koloniale maatschappij. Een roman die minstenst dertig jaar populair was, gezien de vierde druk in 1922.

'Het juweelkistje van Tante Jet'. In: Het kasteel Schlesheim (1902)
Geestige novelle die draait om het doortastend handelen van een oudere Indische dame, Henriette Zanger, die ingrijpt wanneer zij dat nodig acht. Familieverwikkelingen, geldzorgen, ziekte en zorg, tante Jet weet haar omgeving naar haar hand te zetten waarbij het juweelkistje een cruciale rol vervult.