Melati van Java (1853-1927): de eerste grote Indische romancière


Bibliografie Marie Sloot

Hieronder volgt een eerste aanzet tot een bibliografie van zelfstandig verschenen titels, geschreven door Marie Sloot. De onderverdeling is die naar pseudoniem, achtereenvolgens Mathilde, Melati van Java en Max van Ravestein. Vertalingen heb ik niet opgenomen, evenmin de soms vele herdrukken.

 

Mathilde

 • 1872 Voor God en Koning. Historisch-romantische schets uit 't einde der vorige eeuw. Rotterdam: G.W. van Belle
 • 1878 Euphrosyne. Zalt-Bommel: Noman Joh. Ook: Noman & Zn
 • 1894 Anna van Horst.
 • 1894/1895 Jeanne d'Arc. De maagd van Orleans. 's-Hertogenbosch: P. Stokvis-Waterreus
 • 1906 Overtollig. Venlo: G. Mosmans
 • 1907 Het portret. Voordracht voor twee meisjes. Tooneelbibliotheek voor jongejuffrouwen, No. 10. Nijmegen: LCG Malmberg
 • 1912 Het hangende zwaard. Nijmegen: Malmberg
 • 1913 Juliaan en Juliana. Nijmegen: Malmberg
 • 1914 De kroon van Alviara. Bussum: Paul Brand
 • 1916 Twee Moeders. [JK] Amsterdam: R.K. Boek-Centrale
 • 1917 Anonciade. Oorspronkelijke novelle. Amsterdam: R.K. Boekcentrale
 • 1920 Irene (De Peri). Amsterdam: R.K. Boekcentrale

Ongedateerd:
De Amerikaansche; De Engel der Bergen; De stem van Isabella (Naar het Geluk); De Tjerda's; Fantasia (2 dln.); Het geheim van Dubuly; Herinneringen van een dienstmeisje; In den Vreemde; Nathalie; Uitgewekenen; Weergekeerd; Zijn Twaalf

 

Melati van Java

 • 1874 De Jonkvrouwe van Groenerode. Met een inleidend woord van J. ten Brink. Leiden: G. Kolff
 • 1875 De familie van den resident. Novelle. Leiden: Gualth. Kolff
 • 1876 In den Lente vergaard. Leiden: Kolff
 • 1878 Fantasieën. Novellen. Zalt-Bommel: Joh. Noman, 1878 (ook: 1880)
 • 1878 Fernand. Een roman. Leiden: Kolff
 • 1878 Torquato Tasso. Historisch drama in 5 bedrijven en 6 tafereelen. Zalt-Bommel: Noman
 • 1879 Angeline's beloften. (meisjesboek) Leiden; Batavia: Blankenberg; Visser
 • 1880 Dorenzathe. Roman. Arnhem: J. Minkman
 • 1880 Kijkjes in onze Oost. Leiden: A.W. Sijthoff
 • 1881 La Renzoni. Een roman. Leiden: G. Kolff
 • 1883 De gesluierde schilderij. Schiedam: H.A.M. Roelants
 • 1884 Eigen Schuld. Een verhaal voor meisjes. 's Gravenhage: Charles Ewings
 • 1884 Motto-Album. Amsterdam: J.L. Veen
 • 1885 Hermelijn. Schiedam: H.A.M. Roelants
 • 1885 Miss Campbell. Schiedam: H.A.M. Roelants Lees ook hieruit: Een Kerstavond'. (nieuw)
 • 1885 Het viooltje van Saint Germain. Amsterdam: J. Leendertz
 • 1885 Waarheen. Amsterdam: Leendertz
 • 1887 Het land van Walter Scott. Herinneringen, schetsen en legenden uit Schotland. Schiedam: H.A.M. Roelants
 • 1887 Ontmaskerd. Novelle. Voor jong en oud. Amsterdam: J. Leendertz
 • 1887 Roosjes zonder doornen. Vertellingen voor jongens en meisjes. Purmerend: Muusses
 • 1887 Van slaaf tot vorst. Historisch romantische schets uit de geschiedenis van Java. Culemborg: Blom & Olivierse
 • 1887 Vriendinnen. Schiedam: H.A.M. Roelants
 • 1887 Soerapati. Historisch romantische schets uit de geschiedenis van Java Schiedam: H.A. M. Roelants, 1928, derde dr. (eerste dr. 1887)
 • 1888 Nazomer. Schiedam: H.A.M. Roelants
 • 1889 De Ring der Grootvorstin. Historische novelle. Amsterdam: J. Leendertz
 • 1889 Verdwenen. Schiedam: Roelants
 • 1890 Johan's avontuur. Een vertelling uit Indië. [Eerste dr. onbekend, tweede dr. Amsterdam: L.J. Veen
 • 1890 Freule Lili. Amsterdam: Holkema & Warendorf, Warendorff Nov. Bibl. no 2, Warendorf's Novellen-Bibliotheek no 2 [Cat] [JtB] [Br]
 • 1892 Rosa Marina. Schiedam: H.A.M. Roelants
 • 1893 De nieuwe Mevrouw Verhooghe. Historische novelle. Amsterdam: Jan Leendertz & Zoon
 • 1894 Prada. Schiedam: H.A.M. Roelants
 • 1895 In Eigen Huishouding. [JK] Leiden: Sijthoff
 • 1896 In Extremis. Amsterdam: L.J. Veen
 • 1896 Herfstdraden. Schiedam: H.A.M. Roelants
 • 1897 Bonte Wimpels. Roman. Amsterdam: L.J. Veen (Guldensserie nr 2)
 • 1897 De Freule. (meisjesboek) Amsterdam: Van Dantzig
 • 1897 Vriendinnen. (bundel) [JK] Schiedam: Roelants
 • 1899 Het geheim van het kasteel. Toneelstukje, vrij bewerkt naar 't Hoogduitsch. Culemborg: Blom & Olivierse (Toneelstukjes voor dames, no 2)
 • 1899 Twee (mijzelf en de Eerste). Amsterdam: Veen
 • 1900 Frits. Een boek voor meisjes. Utrecht: A.W. Bruna & Zoon
 • 1901. Nederland. Verzameling van oorspronkelijke bijdragen door Nederlandsche letterkundigen. Amsterdam: Loman & Funke, 1901 (tw. dl.)
 • 1901 "Baby". Amsterdam: Van Holkeman & Warendorf (Warendorf's Novellen-bibliotheek, No. 141.)
 • 1901 Colibri. Schiedam: H.A.M. Roelants
 • 1901 Haar Held. Amsterdam: Van Dantzig
 • 1901 Tante Betje. Toneelspel. Culemborg: Blom & Olivierse (Toneelstukjes voor dames, no 3)
 • 1902 Het Kasteel Schlesheim. Schiedam: H.A.M. Roelants, 1902. Serie Melati van Java Romantische Werken.
 • 1902 Twee zusters. Een boek voor meisjes. Amsterdam: Van Holkema & Warendorff
 • 1903 Het Boschmeisje. Amsterdam: Vivat
 • 1905 Fijne snaren. Voorburg: Voorburg [sic]. Serie Hollandsche Novellen
 • 1905 Orchidée. (meisjesboek) [JK]. Orchidée. Utrecht: A.W. Bruna & Zoon
 • 1912 In extremis. Amsterdam: Veen (Veen's gele bibliotheek)
 • 1912 Koninginnen met en zonder kroon. [JK] Amsterdam: Veen
 • 1913 Hortense de Beauharnais, koningin van Holland. (Historische karakters. II) Met een portret. Baarn, Hollandia-drukkerij.
 • 1917 Een eenige dochter. Circa 1917, Amsterdam
 • 1918 Toch een. Amsterdam: Veen
 • 1920 Michaël de Zanger. Amsterdam: Veen
 • 1920 Naar het geluk. (Keurboekerij) Tilburg, Amst., Gouda, Het Nederlandsche Boekhuis
 • 1921 Catharina Howard (de vijfde koningin). Historische roman. Schiedam, H.A.M. Roelants
 • 1922 Zwervertje. Amsterdam: L.J. Veen
 • 1923 Nederland
 • 1984 Een kerstgeschenk. Leiden: Clipeus Pers


Max van Ravestein

 • 1908 Bij Ons. Amsterdam: Veen
 • 1911 Aan d'Overkant. Amsterdam: Veen
 • 1916 Drijfzand. Amsterdam: Veen
 • 1917 Stofgoud. Amsterdam: Veen
 • (nieuw)
 • 1922 Poverella. Amsterdam: Veen